Millaista on työskentely graafisena suunnittelijana?

 

Käyn nyt läpi lyhyesti millaista graafisen suunnittelijan työ voi olla. Graafisena suunnittelijana voi työskennellä monin eri tavoin, esimerkiksi yrityksessä tekemällä normaalia päivätyötä. Moni graafinen suunnittelija työskentelee freelancereina. Tällöin etuna on se, että voi itse määritellä joustavammin työajat. Freelancerina työskennellessä graafinen suunnittelija voi myös tehdä työtä esimerkiksi ulkomailla. Yhä useammin graafisen suunnittelijan tärkein työväline on oma tietokone ja näin olleen paikkaan sidottua toimistoa ei välttämättä tarvita. Moni graafinen suunnittelija työskentelee myös yhteistoimistossa, jossa on töissä myös muita, joko graafisen alan tai muiden alojen asiantuntijoita. Esimerkiksi Berliinissä tällaiset yhteistoimistot ovat erittäin yleisiä.

Graafisen suunnittelijan palkkaus

Graafisella suunnittelijalla on usein keskivertopalkat, mutta palkkaus vaihtelee suuresti. Suomessa graafinen suunnittelija saa keskimäärin hieman yli 3000 euroa kuussa palkkaa.

Millaisia ominaisuuksia graafiselta suunnittelijalta vaaditaan?

Graafiselta suunnittelijalta odotetaan usein luovuutta, yhteistyökykyä ja asiakaslähtöisyyttä. Vaikka suuri osa graafisesta suunnittelusta on työskentelyä tietokoneella, kommunikointi asiakkaan kanssa on tärkeä osa työtä. Usein työtä tehdään myös tiimeissä.

Graafisen suunnittelijan työlle on ominaista valintojen runsaus ja se, ettei välttämättä ole yhtä oikeaa ratkaisua. Asiakkaiden maut ja vaatimukset ovat varsin erilaisia, ja sellainen työ mikä kelpaa yhdelle asiakkaalle, ei välttämättä kelpaa toiselle. Graafisen suunnittelijan työn monipuolisuus tekee myös varsin vaikeaksi arvioida yleisellä tasolla sitä millaista työskentely graafisena suunnittelijana on.

veikka