Graafisen suunnittelijan sijoittuminen työelämään

 

Graafinen suunnittelija voi työskennellä hyvin erilaisissa työpaikoissa ja eri työtehtävissä. Niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tarvitaan graafisia suunnittelijoita. Visuaalisuuden arvostus ja kysyntä ovat lisääntyneet yhteiskunnassamme viime vuosikymmeninä, ja näin ollen yhä useampi taho etsii graafisen suunnittelijan ammattitaitoa. Graafinen suunnittelija voi työskennellä esimerkiksi valtionhallinnossa ja suunnitella kotisivuja ja logoja tai esimerkiksi kunnan matkailuneuvonnassa. Yksityiset yritykset tarvitsevat graafisia suunnittelijoita esimerkiksi mainoksiin ja kotisivujen tekoon. Jopa monet yksityishenkilöt haluavat graafisen alan ammattilaisen suunnittelemaan heille kotisivut.

Työnkuva on moninainen

Johtuen työnkuvan moninaisuudesta, myös eri suunnittelijat kokevat työnsä eri tavoin. Joillekin graafisille suunnittelijoille työ on aikaa vievää ja luovuutta vaativaa, jolloin yksi projekti voi viedä viikkoja tai kuukausia. Toiselle suunnittelijalle työ voi olla enemmän liukuhihnatyötä, jolloin on tärkeää saada työ nopeasti valmiiksi.

Ammattinimikkeet vaihtelevat

Graafisella suunnittelijalla voi olla useita eri ammattinimikkeitä. Graafinen suunnittelija on usein yleisnimike, joka tarkoittaa laaja-alaista työnkuvaa. Graafista suunnittelijaa kutsutaan joskus myös viestinnän muotoilijaksi.

Muita ammattinimikkeitä ovat tuottaja, kuvittaja, taittaja ja digimediasuunnittelija. Kuvittaja luo kuvituksia esimerkiksi lehtiin, mainoksiin ja verkkoon. Taittajan toimenkuvaan kuuluu lehtien, esitteiden ja mainoksien taittaminen. Web designer suunnittelee ulkoasua sähköiseen mediaan. Usein työn vaatimuksiin kuuluu koodauksen osaaminen. Myös typografian ymmärtäminen on tärkeää Web-suunnittelussa. Taiteellinen johtaja vastaa asiakkuuksista ja luovasta suunnittelusta. Hän on vastuussa projektien visuaalisesta ilmeestä.

veikka