Graafisen viestinnän työ tulevaisuudessa

 

Olen käsitellyt artikkeleissani graafisen suunnittelijan työtä nyky-yhteiskunnassa. Mielenkiintoinen kysymys on myös millaista graafisen suunnittelijan työ on tulevaisuudessa. Aiheesta on tehty tieteellisiä tutkimuksia. Teknologian kehittyessä huimaa vauhtia myös graafisen suunnittelijan työ tulee todennäköisesti muuttumaan nopeasti.

Työ on jo nyt kokenut monia muutoksia

Viimeisten vuosikymmenten aikana graafisen suunnitelijan työ on muuttunut suuresti. Digitalisaation myötä painetun viestinnän työpaikat ovat vähentyneet, mutta verkkoviestinnän työpaikat lisääntyneet. Myös esimerkiksi peliosaamiselle on enemmän kysyntää kuin aiemmin.

Miten alan odotetaan muuttuvan tulevaisuudessa?

Tulevaisuudessa visuaalisuus todennäköisesti myy vielä aikaisempaakin enemmän, ja visuaalisen viestinnän moniosaajille riittää kysyntää työmarkkinoilla. Kriittisesti voidaan myös kysyä, että onko visuaalisuuden arvostus mennyt jo liian pitkälle.

Globaalissa yhteiskunnassa myös kulttuurien ymmärtäminen nousee entistä tärkeämmäksi. Ainakin yhtä tärkeää kuin ymmärtää kulttuuriset erot, on myös ymmärtää ihmisten väliset erot. Tulevaisuudessa graafiselta suunnittelijalta vaaditaankin entistä enemmän niin kulttuuriantropologin kuin psykologinkin taitoja.

Sosiaalinen media on tullut kaikkien tietoisuuteen viimeisten kymmenen vuoden aikana. Sen rooli tulee mitä todennäköisimmin lisääntymään seuraavien vuosikymmenten aikana. Monelle graafiselle suunnittelijalle sosiaalinen media on arkipäivää jo nyt.

Tulevaisuudessa varmasti keskivertokuluttajastakin tulee yhä enemmän graafinen suunnitelija. Jo nyt käyttäjän on mahdollista kustomoida monien uutisportaalien sivuja haluamallaan tavalla. Moni myös suunnittelee nettisivunsa itse. Android-pohjaisten puhelimien käyttäjät pystyvät esimerkiksi vaikuttamaan paljon siihen miltä heidän puhelimensa näyttävät.

 

veikka