Graafisen suunnittelun opinnoista ulkomailla

Kuten edellä näimme, graafisen suunnitelun alalla on Suomessa runsaasti opiskelumahdollisuksia. Moni kuitenkin päättää lähteä opiskelemaan alaa ulkomaille. Ulkomailla opiskelua tukee erilaisessa ympäristössä eläminen ja opiskelu ja sitä kautta myös kielitaidon kartuttaminen. Myös opetustyyli voi erota suomalaisesta tyylistä, ja sopia paremmin monelle opiskelijalle. Ulkomailla opiskelu voi myös avata sellaisia työmahdollisuuksia, joihin olisi ollut vaikea päästä Suomessa opiskelemalla.

Tässä lyhyessä artikkelissa käyn läpi alan opiskelumahdollisuuksia Suomen ulkopuolella.

Mistä löytää hyvä graafisen suunnittelun opiskelupaikka ulkomailta?

Mihin sitten suunnata opiskelemaan? Tunnettu alan oppilaitos on esimerkiksi Istituto Europeo di Design, jolla on kampuksia kolmessa maassa: Italiassa, Espanjassa ja Brasiliassa. Suomessa paljon mainostettu oppilaitos on myös Etelä-Espanjassa sijaitseja Marbella Design Academy. Muita tunnettuja oppilaitoksia ovat esimerkiksi Academy of Media Arts Kölnissä ja Copenhagen Institute of Interaction Design. Monet suomalaiset menevät myös opiskelemaan lähinaapuriin Viroon. Tällöin etäisyys kotiin ei ole niin merkittävä kuin esimerkiksi Espanjaan opiskelemaan menevillä. Lisätietoa ulkomaisista graafisen alan oppilaitoksista löydät netistä .

Ulkomailla opiskelu voi olla kallista ja vaativaa

Ulkomailla monet oppilaitokset ovat erittäin kalliita, eikä opetuksen tasosta ole aina takeita. Usein sellaisiin oppilaitoksiin, joihin lukukausimaksut ovat suuret, onkin helppo päästä sisälle. Suosittuja kohteita graafisen alan opintoihin ovat Länsi-Euroopan maat ja Yhdysvallat, mutta kannattaa myös etsiä muita mahdollisuuksia, esimerkiksi Aasiasta jossa usein tekninen osaaminen on varsin korkealla tasolla. Eritysesti valokuvauksen opintoihin myös inspiroiva ympäristö voi vaikuttaa positiivisesti. Tällöin myös sellaiset kohteet kuten Intia tai Kiina saattavat tulla kysymykseen.

Kielitaitovaatimukset ulkomailla opiskellessa vaihtelevat suuresti. Joskus keskinkertainen englannin kielen taito on riittävä myös ei englanninkielisissä maissa, mutta suurimmassa osassa oppilaitoksista opetus on maan virallisella kielellä, jonka osaamista yleisimmin vaaditaan.

Monelle nuorelle graafisen alan opinnot ulkomailla on suuri päätös, varsinkin jos opinnot kestävät vuosia. Onkin tärkeää etsiä mahdollisimman paljon alasta kertovaa tietoa ja suhtautua kriittisesti saatavilla olevaan informaatioon. Eritysesti yksityisten oppilaistosten kohdalla kriittisyys on tärkeää samalla kun tuleva opiskelija yrittää ymmärtää mihin korkea lukukausimaksu perustuu.

veikka