Graafisen suunnittelun opiskelusta Suomessa

 

Graafiseksi suunnittelijaksi aikovan on usein opiskeltava alaa. Tämä ei ole välttämätöntä, ja moni alalla työskentelevä on itseoppinut. Koulutus kuitenkin usein auttaa graafisena suunnittelijana työskentelyssä. Koulutusmahdollisuuksia on monia. Käyn tässä läpi lyhyesti erilaisia koulutusmahdollisuuksia Suomessa.

Alalle voi valmistua monia eri väyliä pitkin

Kuten edellä jo mainitsin, graafinen suunnittelija voi toimia hyvin erilaisissa tehtävissä. Siksi myös alalle valmistavat opinnot voivat olla hyvin erityyppisiä. Graafisen suunnittelijan koulutustausta voi olla valokuvaus, tietotekniikka, viestintä tai monet taideaineet. Graafisen suunnittelun opinnot sisältävät teoriaa kuvallisesta ilmaisusta ja ajattelusta, graafisen teollisuuden tuotantoprosesseista, niiden valmisteluun käytettävistä tietokoneohjelmista, käytännön työskentelyä sekä perustietoa kaupallisen alan opinnoista. Opinnot voivat painottua painettuun mediaan tai digitaaliseen mediaan. Viime vuosina digitaalisen median merkitys on kasvanut huomattavasti ja todennäköisesti sama kehitys tulee jatkumaan myös lähivuosina.

Media-alan opinnot koulutusväylänä

Yksi yleisimmistä graafisen suunnittelijan koulutusväylistä on media-alan opinnot. Media-alaa voi opiskella ammatti- tai ammattikorkeakoulussa. Myös yliopistossa media-alan opinnot ovat mahdollisia, mutta siellä opinnot ovat varsin teoreettisia. Media-ala onkin yksi harvoista koulutusaloista, mitä voi opiskella melkein millä vaan koulutustasolla.

Monet media-alan oppilaitokset erikoistuvat johonkin tiettyyn alaan. Jossakin voi esimerkiksi keskittyä pelien suunnitteluun ja toisessa mainonta ja markkinointi ovat etusijalla. Valokuvauksen opinnot kuuluvat usein media-alan opintoihin. Suomessa media-alan opintoihin on usein varsin pieni lukukausimaksu. Kuitenkin, myös Suomessa toimii esimerkiksi valokuvausalan oppilaitoksia, joihin on varsin suuret lukukausimaksut. Myös monet kansanopistot tarjoavat media-alan opintoja.

Graafisen suunnittelun alan oppilaitoksiin on usein varsin vaikeata päästä ja niihin järjestetään usein valintakoe. Varsinkin ammattikorkeakouluissa ja ammattikouluissa järjestetään myös haastattelut.

Opintojen sisältö

Opinnot koostuvat usein teoriasta ja käytännöstä. Ammattikouluissa käytäntöä on pääsääntöisesti enemmän ja yliopisto-opinnot ovat teoreettisempia. Media-alan opintoihin sisältyy usein esimerkiksi kieli- ja kaupallisia opintoja, koska näistä on usein hyötyä graafisen suunnittelijan työssä. Yhä useammin graafisen alan opintoihin sisällytetään esimerkiksi yrittäjäkurssi.

Graafisen suunnittelun opintoihin aikovan on siis hyvä ymmärtää, että vaihtoehtoja on olemassa lukuisia. Pelkästään Suomessa on satoja oppilaitoksia, jotka tarjoavat alalle sopivia opintoja. Opinnot ovat kuitenkin usein varsin eri tasoisia ja niiden sisällöt vaihtelevat suuresti. Siksi alalle aikovan tulisikin tutustua tarkkaan eri vaihtoehtoihin.

Mistä löydän media-alan opiskelupaikan?

Missä media-alaa voi opiskella? Ainakin jollain tasolla media-alan opiskelu on mahdollista lähes kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Korkeakouluista Aalto-yliopisto tarjoaa laajan valikoiman media-alan opintoja. Myös muissakin yliopistoissa, kuten Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa media-alan oopinnot ovat mahdollisia.

Kuinka sitten lähteä etsimään itselleen sopivaa koulutuspaikkaa? Hyödyllisiä ovat esimerkiksi sivustot, joilla luetellaan alan eri oppilaitokset. Näiden sivustojen kautta jokainen voi lähteä etsimään itselleen sopivaa koulutusta sopivin hakuehdoin.

veikka