Graafinen suunnittelija – perusta yritys

Graafisia suunnittelijoita tarvitaan aina, sillä nykyään näkyvä markkinointi ja mainostaminen on kaikki kaikessa. Graafisen suunnittelijan työhön kuuluu paljon kaikenlaista aina perinteisten logojen suunnittelusta suurempiin kokonaisuuksiin. Työtä on tarjolla, mutta joskus on kannattavampaa perustaa oma yritys. Siten voi itse päättää siitä, millaisia projekteja ottaa vastaan ja mihin ei halua ryhtyä. Yrittäjän elämään kuuluu myös vapaus. Graafinen suunnittelu on luovaa työtä, joten vapaus antaa mahdollisuuden saada entistä parempia tuloksia aikaan.

Yrityksen perustaminen vaatii kuitenkin työtä. Avuksi on hyvä palkata muita ammattilaisia, jos esimerkiksi kirjanpito ei ole itsellä hallussa. Niin yrityksen perustamista kuin muitakin kuluja varten on mahdollista hakea yrityslaina, joka turvaa yrityksen sen eri vaiheissa. Muihin kuluihin voidaan laskea niin työntekijöiden ja ulkoistettujen palveluiden maksut kuin vaikkapa välinekulut. Graafinen suunnittelija tarvitsee paljon välineitä. Tietokone on toki graafisen suunnittelijan tärkein työkalu, mutta se yksistään ei riitä. Tietokoneelle täytyy myös ostaa graafisen suunnittelun ohjelmia, joilla tapahtuu varsinainen suunnittelutyö.

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen lähtee siitä, että ensin tulee miettiä yrityksen muoto. Helpointa on perustaa toiminimi, joka toimii hyvin yksityisyrittäjälle, jonka liikevaihto on maltillista. Toiminimi vaatii ainoastaan yhdenkertaisen kirjanpidon, joten siinä voi säästää hieman kuluissa. Yhdenkertaisen kirjanpidon voi jokainen hoitaa itse. Toiminimen perustaminen on helppoa. Toiminimen voi perustaa netissä, eikä yrittäjän myöskään tarvitse laittaa suuria rahallisia panoksia toiminimeen.

Suuret yritykset taas ovat useimmiten osakeyhtiöitä. Osakeyhtiö tulee perustaa silloin, kun yrityksen liikevaihdon voidaan olettaa olevan suuri. Osakeyhtiö tulee kysymykseen myös silloin, kun yritykselle aiotaan palkata työntekijöitä. Mitä enemmän työntekijöitä palkataan, sitä suuremmalla syyllä yrityksen muodoksi tulee valita osakeyhtiö. Kirjanpito tulee tällöin hoitaa kahdenkertaisena, joten kirjanpito ja palkanlaskenta on hyvä hoitaa ammattilaisen puolesta. Osakeyhtiö palkkaakin yleensä ulkopuolista apua, sillä kyseessä on niin suuressa mittakaavassa toimiva yritys.

Osakeyhtiön ja toiminimen lisäksi on myös muita yritysmuotoja. Ne ovat jotakin näiden kahden väliltä ja sopivat yleensä keskisuurille yrityksille.

admin