Graafinen suunnittelu liiketoimminnan tukena

Graafinen suunnittelu mielletään usein mainontaan ja markkinointiin liittyvänä juttuna. Sen avulla voidaan kuitenkin tukea myös yrityksen viestintää, tarinaa ja koko liiketoimintaa. Perinteiset käyntikortit ovat vielä tarpeen mutta mitä, jos niilläkin voisi erottua? Todellinen käyntikortti on kuitenkin se, minkä mielikuvan asiakas saa sinusta, yrityksestäsi ja tuotteistasi. Graafisen suunnittelun avulla luodaan ja tuetaan tarinoita sekä mielikuvia sekä ohjataan ihmisten toimintaa. Graafinen suunnittelu toimii työkaluna kehystäen ja tukien koko liiketoimintaa, sen tavoitteita sekä sisäisessä, markkinointi, myynti ja asiakasviestinnässä.

Tänä päivänä internet tarjoaa liiketoiminnalle hurjat kasvumahdollisuudet. Yleisö ja potentiaaliset asiakkaat tavoitetaan hyvin helposti ja nopeasti. Mikäli et tarjoa tietoa liiketoiminnastasi ja tuotteistasi verkossa, jäät hyvin nopeasti jälkijunaan ja menetät kilpailuedun. Näkyvyys internetissä on siis kokoajan tärkeämpää ja tärkeämpää. Graafisen suunnittelun avulla internet-sivuista luodaan houkuttelevat ja kävijäystävälliset. Sivut, jotka ohjaavat ja kannustavat kohti asiakkaan yhteydenottoa ja toimivat referenssinä sekä tietolähteenä sekä asiakkaalle, että itse liiketoiminnalle molemmissa sisäisessä viestinnässä ja myynnillisessä toiminnassa ovat kullan arvoiset.

Graafisen suunnittelun avulla internet-sivuilla kävijälle luodaan mielikuvaa siitä, mitä tuotteilla tehdään ja kuinka niistä hyödytään. Graafisen suunnittelun avulla voidaan houkutella kävijöitä toimimaan tietyllä halutulla tavalla ja samalla kerto tarinaa sekä viestiä, miksi yhteistyö juuri sinun yrityksesi kanssa onnistuu ja kannattaa. Tarina tekee liiketoiminnasta ja sitä tuottavista ihmisistä helpommin lähestyttävän ja auttaa näin sekä liiketoiminnan kasvattamisessa, että ylläpitämisessä. Tarinalla erotutaan ja se kertoo samalla arvoistanne.

Ihmisten elämä muuttuu koko ajan kiireisemmäksi ja he käyttävät jatkuvasti enenevässä määrin kannettavia mobiililaitteita, kuten matkapuhelinta tai tablettia sekä työ- että vapaa-ajalla. Tämän myötä graafisen käyttöliittymän on taivuttava toimivaksi myös erilaisille kannettaville laitteille. Haasteita asettavat pienet näytöt ja se kuinka erottua kilpailijoista niin pienessä tilassa. Sivuston välittämä mielikuva ja yrityksen logo muodostuvatkin tällöin hyvin tärkeäksi osaksi sivua tunnistettavuuden ja houkuttelevuuden kannalta.

Logo on tärkeä osa viestintää muuallakin kuin internet-sivuilla. Hyvä logo on tunnistettavissa nopeasti silmäiltäessä. Se on käytettävissä markkinointimateriaaleissa, käyntikorteissa, tuotteissa ja internet-sivulla. Sen avulla luodaan brändiä ja erotutaan. Jotta logosta saa irti kaiken, sen suunnittelussa ja tekemisessä on suositeltavaa käyttää apuna graafisen alan ammattilaista. Silloin logo taittuu useampaan käyttötarkoitukseen sekä sähköisesti ja printattuna, että painettuna suoraan tuotteisiin jättäen jälkeensä erottuvan ja tunnistettavan brändin.

Sanotaankin, että kuva kertoo enemmäin kuin tuhat sanaa. Tästä voidaan olla useampaakin mieltä mutta graafisen suunnittelun avulla luodaan visuaalista brändiä, joka tukee liiketoimminnan arvoja tukevaa tarinaa ja toimintaa. Brändiä voidaan tehdä tunnistettavammaksi esimerkiksi logon ja eri materiaaleissa ja julkaisuissa käytettävän typograafisen suunnittelun ja tiettyjen värimaailmoijen avulla. Oma edukseen erottuva brändi luo uskottavuutta ja helpottaa myyntiä. Asiakas tietää sen avulla kuka olet. Gmail-logokin suunniteltiin viime tipassa mutta ammattilaisen toimesta.

Tämä päivänä löytyy tosi paljon edullisia ja ilmaisia malleja, pohjia, kuvia ja ohjelmia graafisen suunnittelun avulla toteutettavien materiaalien tuottamiseen. Internet on täynnä tietoa väri ja käyttäytymisteorioista. Graafisen suunnittelijan käyttö apuna liiketoimintaa tukevan materiaalin tuottavana tahona mahdollistaa sen, että brändisi on yhdenmukainen, materiaalit ovat käytettävissä mediassa kuin mediassa, sinut tunnistetaan missä vain. Se on kullan eli frilansfinans.fi arvoista. Jäät ihmisten mieleen paremmin. Se muodostaa valtavan edun alati kireämmäksi ja kovemmaksi muodostuvilla asiakkaista kilpailevilla markkinoilla.

admin